PON
Ponedeljak 15.04.
00:00
Mužički miks PREMIJERA
03:00
Popodne sa Leom Kiš REPRIZA
05:00
Muzički miks PREMIJERA
09:00
Paparaco REPRIZA
09:30
Lutajuća kamera REPRIZA
10:00
Mužički miks PREMIJERA
11:45
Biostile PREMIJERA
12:00
Mužički miks PREMIJERA
15:00
Popodne sa Leom Kiš REPRIZA
17:00
Mužički miks PREMIJERA
18:45
Biostile PREMIJERA
19:00
Mužički miks PREMIJERA
20:00
Pesmom za dušu UŽIVO
22:00
Mužički miks PREMIJERA
UTO
Utorak 16.04.
00:00
Muzički miks PREMIJERA
03:00
Pesmom za dušu REPRIZA
05:00
Mužički miks PREMIJERA
09:00
Pesmom za dušu REPRIZA
11:00
Mužički miks PREMIJERA
11:45
Biostile PREMIJERA
12:00
Grand magazin PREMIJERA
15:00
Bez filtera REPRIZA
15:40
Muzički miks PREMIJERA
18:45
Biostile PREMIJERA
19:00
Muzički miks PREMIJERA
20:00
Grand. online PREMIJERA
21:00
A sad malo mi PREMIJERA
23:00
Paparaco PREMIJERA
23:30
Lutajuća kamera PREMIJERA
SRE
Sreda 17.04.
00:00
Muzički miks PREMIJERA
03:00
A sad malo mi REPRIZA
05:00
Muzički miks PREMIJERA
09:00
A sad malo mi REPRIZA
11:00
Muzički miks PREMIJERA
11:45
Biostile PREMIJERA
12:00
Muzički miks PREMIJERA
15:00
Zvezde Granda PREMIJERA
18:00
Muzički miks PREMIJERA
18:45
Biostile PREMIJERA
19:00
Grand. online REPRIZA
20:00
Nije lako biti ja PREMIJERA
21:00
Muzički miks PREMIJERA
DANAS
ČET
Četvrtak 18.04.
00:00
Muzički miks PREMIJERA
09:00
Nije lako biti ja REPRIZA
10:00
Bez filtera REPRIZA
11:45
Biostile PREMIJERA
12:00
Grand magazin PREMIJERA
15:00
Nikad Nije Kasno PREMIJERA
18:45
Biostile PREMIJERA
17:30
Muzički miks PREMIJERA
18:45
Biostile PREMIJERA
20:00
Muzički miks PREMIJERA
21:00
Prala Roma PREMIJERA
PET
Petak 19.04.
00:00
Muzički miks PREMIJERA
11:45
Biostile PREMIJERA
12:00
Muzički miks PREMIJERA
15:00
Zvezde Granda specijal PREMIJERA
18:45
Biostile PREMIJERA
19:00
Muzički miks PREMIJERA
20:00
Grand. online PREMIJERA
21:00
Grand parada PREMIJERA
23:00
Muzički miks PREMIJERA
SUB
Subota 20.04.
00:00
Muzički miks PREMIJERA
03:00
Grand parada REPRIZA
05:00
Muzički miks PREMIJERA
10:00
Grand parada REPRIZA
11:45
Biostile PREMIJERA
12:00
Zvezde Granda specijal REPRIZA
15:00
Grand. online REPRIZA
15:30
Muzički miks PREMIJERA
18:00
Bez filtera PREMIJERA
18:45
Biostile PREMIJERA
19:00
Muzički miks PREMIJERA
NED
Nedelja 21.04.
00:00
Muzički miks PREMIJERA
09:00
Nikad nije kasno REPRIZA
11:45
Biostile PREMIJERA
12:00
Muzički miks PREMIJERA
13:00
Pesmom za dušu REPRIZA
15:00
Paparaco REPRIZA
15:30
Lutajuća kamera REPRIZA
16:00
Nije lako biti ja REPRIZA
17:00
Popodne sa Leom Kiš PREMIJERA
18:45
Biostile PREMIJERA
19:00
Prala Roma PREMIJERA
21:00
Mužički miks PREMIJERA