Login/Registracija

Darko Angelovski

Skoplje, Makedonija
Učestvovao

Darko Angelovski ima 22. godine i živi u Skoplju. Upisao je Policijsku akademiju, a trenutno završava i studije na FON-u. Sebe vidi kao vrednu i upornu osobu.