Login/Registracija

Kristina Voicu

New York, SAD
Takmiči se

Kristina Voiku ima 45 godina i rođena je u Rumuniji. Godine 1984. zbog očevog posla, sa porodicom se seli iz Bukurešta u malo selo blizu Dunava. Tu je kao dete od 12 godina počela da sluša srpski radio i da uči da peva, a kasnije i da priča i piše na srpskom. Godine 1996. odlazi kod oca u Ameriku gde nastavlja da se bavi pevanjem za srpsku zajednicu.

Danas živi i radi u Njujorku.