Login/Registracija

Emira Velić Sundkvist

Jajce, Bosna i Hercegovina
Učestvovao

Emira Velić Sundkvist rođena je 1966.godine u Jajcu (BiH). Gimnaziju je završila u Mrkonjić Gradu, prevodilački smer za latinski, ruski i francuski jezik, a danas živi u Švedskoj gde je završila Visoku skolu za socijalni rad sa specijalnim usmerenjem psiho-socijalnog rada sa decom i odraslima.

Od 1997. god. je aktivan član bosansko-hercegovačkih udruženja u Švedskoj gde obavlja dužnost referenta za informisanje i kulturu , kao i predsednice aktiva žena udruženja Sarajevo. Radi na psihijatrijskom odeljenju sa adolescentima u univerzitetskoj bolnici MAS u Malmou u Švedskoj, a takođe radi kao prevodilac sa bosanskog na švedsk. Prevela je roman Sevke Kadrića „Odisej sa planine“, pesme Sime Esića i drugih pisaca u dijaspori. Na njenu inicijativu 2007. godine osnovano je pozorište „Lastavica i Golub“, gde radi u muzičkoj produkciji sa odraslima i decom

.U okviru pozorišta radi i ženska vokalna grupa „Zum zum“ u kojoj akitvno učestvuje .