Login/Registracija

Damir Lovreković – Profa

Bjelovar, Hrvatska
Takmiči se

Damir Lovreković zvani Profa ima 49 godina i dolazi iz Bjelovara u Hrvatskoj.

Nadimak Profa dobio je još u osnovnoj školi jer je uvek znao rešenja matematičkih zadataka pre samih profesora. 

Dugo godina bavi se muzikom.