Login/Registracija

Aida Tuzlančić

Beč , Austrija
Takmiči se

Aida Tuzlančić ima 50 godina, rođena je u Bjeljini, gde je završila osnovnu, kao i nižu Muzičku i srednju školu. Studirala je pravo na Pravnom fakultetu, koji nije završila, a 1992. godine odlazi za Novi Sad gde počinje da nastupa sa bendom Jack Daneils“. 

Danas živi u Beču gde radi u Železnici Austriji. Priznaje da je po dolasku u stranu zemlju radila više poslova, te je radila kao čistačice, zatim u kazinu i kao prodavačica. 

Pevanjem se nije bavila punih 13 godina, a učešćem u emisiji „Nikad nije kasno“ želi da iza sebe ostavi trag.